Sfinks

2 teksty – auto­rem jest Sfin­ks.

Czas - Ha­lucy­nac­ja wyt­worzo­na przez umysl dla ok­resle­nia miary zmien­ności w rzeczywistości. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 kwietnia 2012, 12:26

Związek to poz­na­wania siebie przy ukocha­nej oso­bie, to nie niewolnictwo. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 kwietnia 2012, 08:50
Sfinks

Poszukiwanie prawdy zaczynam od siebie

Zeszyty
  • Prawda – Poszu­kiwacz praw­dy

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność